เลือกภาษา |   ไทย      อังกฤษ
 ยินดีต้อนรับคุณแม่ทุกคนสู่ วิถีไทย อยู่ไฟ ดีลิเวอรี่ 

การันตีด้วยมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ
ได้รับเชิญเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย
"ด้านการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร"

 ทางสถานีโทรทัศน์
 
 
นิตยสารสำหรับครอบครัว  “ รักลูก ”
นิตยสารสำหรับครอบครัว  “ บันทึกคุณแม่ ”
นิตยสารสำหรับครอบครัว  “ First Year of Life ”
นิตยสารแนะนำอาชีพ  “ ช่องทางทำมาหากิน ”
นิตยสารแนะนำอาชีพ  “ เส้นทางธุรกิจ ”
 
 จากวารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 
 ได้รับคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เผยแพร่ในงาน World Travel Market (2008) ที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 51
วิถีแห่งสุขภาพและความงามแบบไทย กับมืออาชีพเฉพาะด้านการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร เราได้เตรียมบริการคุณแม่ทุกท่านด้วยความหลากหลายของคอร์สการอยู่ไฟ ซึ่งจะให้บริการคุณแม่ถึงบ้านได้ทั่วประเทศ คุณแม่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

บริหารงานและให้คำปรึกษาโดย

รศ.ดร.นพ ภูวกร  ถาวรชัยศิริ
แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

ผศ.พญ อภิชา  เดชากิตตินันท์
แพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นรีเวช

อาจารย์  ณัฐวุฒิ  เชื้อวงค์
ผู้ชำนาญการทางด้านการแพทย์แผนไทย

คุณ  ธนากร  สิทธิเวช 
เภสัชกร


คุณ  วฤนดา  ศิริเมธาชัย
พยาบาลวิชาชีพ (สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์  กระทรวงสาธารณสุข)
     
วิถีไทย อยู่ไฟ ดีลิเวอรี่
เลขที่ 91/37-38 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร : 02-0381819 มือถือ : 086-6548714, 086-6265626
 Email : vitheethaiufai@hotmail.com