เลือกภาษา |   ไทย      อังกฤษ
เหตุผลที่คุณแม่ทั่วประเทศ
ตัดสินใจใช้บริการกับ”วิถีไทย อยู่ไฟ ดีลิเวอรี่”

 
*เราเป็นแห่งเดียวที่ดำเนินการโดย ทีมแพทย์,พยาบาล,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพและผู้ชำนาญการทางด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

*เราเป็นแห่งเดียวที่คัดสรรและกลั่นกรองสรรพคุณทางยาของยอดสมุนไพรไทยจาก ศูนย์กลางพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร  สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
 
*บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อยู่ไฟเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
 
*คัดสรรทีมงานผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านนี้อย่างสูงสุดจาก หลักสูตรการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
 
*เป็นแห่งเดียวที่ให้บริการโดยมุ่งเน้น การฟื้นฟูสุขภาพหลังคลอดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตเป็นสำคัญ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
 
*เราดำเนินนโยบายด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักสำคัญว่า”ใช้ดี แล้วบอกต่อ”


 โปรแกรมอยู่ไฟ  เน้นการอยู่ไฟ ตามหลักการแพทย์แผนไทย

โปรแกรม

อัตรา
ค่าบริการ

 โปรโมชั่นพิเศษ
ลด 50%

พิเศษ ! ฟื้นฟูสภาพผิว
ด้วยสมุนไพรดีท๊อกซ์

จากธรรมชาติ

 3 วันๆละ
6 ชั่วโมง
11,000 บาท  5,500 บาท1 ครั้ง

4 วันๆละ
5 ชั่วโมง
 

11,000 บาท

5,500 บาท

1 ครั้ง

5 วันๆละ
6 ชั่วโมง
 

15,000 บาท

7,500 บาท

2 ครั้ง

7 วันๆละ
6 ชั่วโมง
 

19,000 บาท

9,500 บาท

3 ครั้ง


ให้บริการนวดเปิดท่อน้ำนมทุกคอร์สทุกวัน  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

*ค่าบริการนี้สำหรับคุณแม่ในเขตพื้นที่ กทม, สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี
*สำหรับคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณวฤนดา(K.WARINDA)   Tel. 086-6548714
  
 ข้อแนะนำการใช้บริการอยู่ไฟ
  1. ควรนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะให้เราไปบริการ กรณีคลอดปกติ สามารถอยู่ไฟได้ตั้งแต่ 7 วันหลังคลอด กรณีผ่าตัดคลอด สามารถอยู่ไฟได้ตั้งแต่ 30-45 วันหลังคลอด

  2. สถานที่ ควรเป็นห้องที่มิดชิด และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

  3. เพื่อประโยชน์สูงสุดที่คุณแม่จะได้รับ คุณแม่ควรปั๊มนมไว้ในตู้เย็น เพื่อให้การนวดประคบ และอบสมุนไพรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติจะประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน(ในรายที่คุณแม่มีอาการ คัดตึงเต้านมมาก และน้ำนมไหลดี สามารถพักเวลาเพื่อให้นมบุตรได้) ถ้าเป็นไปได้ ในระหว่างให้บริการควรมีบุคลากรดูแลเด็กด้วย

  4. คุณแม่ควรรับประทานอาหารก่อนเวลานัดหมาย 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง

  5. การชำระเงิน สามารถชำระเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการ โดยต้องชำระเงินกึ่งหนึ่งในวันแรกของการรับบริการ และชำระเงินงวดสุดท้ายอีกกึ่งหนึ่ง ในวันสุดท้ายในการรับบริการ
     
วิถีไทย อยู่ไฟ ดีลิเวอรี่
เลขที่ 91/37-38 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร : 02-0381819 มือถือ : 086-6548714, 086-6265626
 Email : vitheethaiufai@hotmail.com